Delegats del curs 2015-2016

Els delegats de curs del curs acadèmic 2015-2016 són els següents:

1r de primària – Albert Almeyda

2n de primària – Núria Mariages

3er de primària – Laura Valdesoiro

 4rt de primària – Cristina Vázquez

5è de primària – Àlex Garnés

6è de primària – Xavi Miralles

1er ESO – Eva M. Gallardo

2n ESO – Lourdes García

3er ESO – Carolina Palacios

4rt ESO – Domi Alcázar