Normativa Reutilització d’uniformes

PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE ROBA

Totes les famílies que tinguin una o diverses peces de roba que ja no necessitaran més poden donar-les per al projecte. Pot ser qualsevol d’aquestes peces, a partir de la TALLA 6 de l’uniforme antic i a partir de la talla 4 de l’uniforme nou.

Pantalons llargs d’uniforme
Pantalons curts d’uniforme
Faldilla
Polo màniga llarga
Polo màniga curta
Jaqueta de punt
Abric
Pantaló llarg de xandall
Pantaló curt de xandall
Jaqueta de xandall
Samarreta d’esport de màniga llarga
Samarreta d’esport de màniga curta
Bata

Demanem que la roba que s’entregui estigui en condicions mínimament correctes per ser usada correctament. Cal complir aquestes normes bàsiques:

1. S’entregarà neta.

2. Cap peça de roba no tindrà forats o estrips sense arreglar correctament.

3. S’admetrà que els pantalons tinguin pedaços, però hauran d’estar correctament adherits i en bon estat.

4. No s’admetran peces de roba amb taques grosses que no es puguin netejar.

5. Si és possible, retireu els noms dels vostres fills de les peces de roba.

6. Les famílies només podrán fer sol·licituds de roba per a aquells fills/es que ja siguin socis de l’Ampa Camí, és a dir, a partir de 1r de Primària.

7. Cada soci/a de l’ampa podrà realitzar un formulari. Per tant podrán enviar tants formularis com fills tinguin matriculats a l’escola. Els formularis han de ser independents, un per cada fill/a.

Quan entregueu la roba, prendrem nota de les peces que aporteu i constareu en la llista de col·laboradors del projecte,  als quals es farà agraïment públic.

PROCEDIMENT PER OBTENIR ROBA

Per accedir a alguna peça de roba reutilitzada seguirem el següent procediment.

1. La Comissió de Reutilització d’Uniformes revisarà totes les peces de roba recollides per assegurar que estan en un estat correcte per a ser usades.

2. Es farà una llista de totes les peces recollides en la qual es farà constar el tipus de peça i la talla.

3. La llista es penjarà al bloc de l’AMPA en un lloc ben visible.

4. En la llista constarà la quantitat de peces disponibles de cada model i talla.

5. Les families interessades a obtenir roba hauran de consultar la llista al bloc per veure si entre les peces disponibles n’hi ha que els interessen.

6. Si hi ha peces que els interessen hauran d’omplir un formulari que estarà penjat al bloc en el qual indicaran un màxim de 10 peces de roba, fent constar el model i la talla que necessiten i un mínim de 3 peces, per poder assegurar que obtingueu alguna peça de les demanades.

7. Si una familia està interessada en obtenir més d’una peça del mateix model i talla, les haurà de fer constar d’una en una fins al màxim estipulat de 10.

8. La sol·licitud de roba s’haurà de fer  dins del termini especificat en el bloc de l’Ampa.

9. La Comissió de Reutilització d’Uniformes recollirà totes les sol·licituds i anirà adjudicant les peces de roba disponibles.

10. Si d’alguna peça i talla de roba hi ha més sol·licituds que peces de roba disponibles, es farà un sorteig.

11. En el sorteig tindran preferència aquelles famílies que hagin fet donació d’alguna peça de roba per al projecte.

13. Si una família no obté una peça de roba perquè no hi ha disponibilitat o perquè en un sorteig no ha estat afortunada, es passarà a la següent peça de roba sol·licitada respectant l’ordre que hagin indicat.

14. A cada nen/a se li adjudicarà un màxim de 5 peces de roba.

15. Es penjarà al bloc de l’AMPA la llista d’adjudicacions de peces de roba. (A principi de setembre, coincidint amb l’entrega dels lots de llibres).

16. Les peces de roba adjudicades es lliuraran a les families a l’escola. (Data a concretar)

17. Per cada peça de roba entregada, les famílies beneficiàries hauran d’abonar 1 euro i 3 euros en el cas dels abrics.

18. Els diners recaptats són exclusivament per despeses derivades de la recollida, organització i classificació de la roba.