Curs 2012 – 2013

Durant el curs 2012 – 2013, la Junta Directiva estava integrada per les següents persones:

President – Pep Montes

Vicepresidenta – Anna Montilla

Secretària – Maijo Ejarque

Tresorera – Gemma Martin

Vocal – Eduard Casas

Vocal – Francesc Richarte

Vocal – Yolanda Alcázar


Pla de treball curs 2012 – 2013

En l’Assemblea General de l’AMPA del 8 de novembre de 2012 es va aprovar per unanimitat el pla de treball que es detalla a continuació.

 1.   Àmbit institucional

Inscripció de càrrecs al registre oficial d’associacions
Les juntes que ens han precedit van donar d’alta l’associació, van elaborar els seus estatuts, i els van inscriure al registre oficial de la Generalitat. Però en els dos canvis anteriors de junta directiva no es van notificar els canvis de càrrecs. Ara ho farem; reconstruirem la història oficial de l’entitat al registre i donarem d’alta la nova composició de la junta.

Actualització d’estatuts
Els actuals estatuts es van elaborar fa una bona pila d’anys. En aquells moments eren correctes, però hi ha hagut canvis legislatius i normatius, i cal fer alguna adaptació per posar-los al dia. Redactarem la seva adaptació i la portarem a l’assemblea per aprovar els possibles canvis.

Federació de l’entitat
Hi ha diverses federacions d’Associacions de Mares i Pares que agrupen les entitats d’arreu de Catalunya i els ofereixen serveis, suport jurídic i assessorament. Estudiarem les diferents opcions existents, valorarem el cost i els avantatges de cadascuna, i proposarem a l’assemblea que l’AMPA es federi per obtenir tots els serveis i suport que sigui possible.

Consell Escolar de Centre
L’AMPA està representada al Consell Escolar de Centre, al costat de la direcció, els docents, el personal de l’escola i l’administració. En el Consell Escolar es decideixen qüestions importants per al funcionament de l’escola. Des de l’AMPA us n’informarem puntualment i detalladament, i us explicarem quines opinions i postures hi exposem.

 2.   Activitats extraescolars

L’oferta d’activitats extraescolars de la nostra entitat té dos grans objectius. En primer lloc, aportar un complement educatiu i pedagògic a la formació reglada que segueixen els nostres fills a l’escola; en segon lloc, oferir alternatives a les families per tal que pares i mares puguin conciliar millor els seus horaris laborals amb l’atenció als nens i nenes. Considerem, en termes generals, que la oferta actual és quantitativament correcta. No es recomanable oferir més quantitat d’activitats perquè la nostra escola té només una línia i no hi ha massa crítica per omplir tantes activitats. En canvi, tenim molt recorregut per córrer a l’hora de millorar la qualitat de la nostra oferta. És per això que prendrem les següents mesures.

Informe trimestral
Demanarem a professors i monitors un informe trimestral i individualitzat de tots els seus alumnes. Cada trimestre tindreu un petita valoració de l’aprofitament que fan els vostres fills de l’activitat, dels seus progressos i dels seus potencials.

Revisarem la seguretat
Totes les activitats que oferim tenen cobertura d’assegurances garantida i es fan amb les màximes mesures de seguretat i control possibles. Però volem ser excel·lents en aquest qüestió, i revisarem pòlisses i condicions per assegurar les màximes cobertures i garanties. Us n’informarem puntualment.

Celebració de final de curs
Algun any no s’ha realitzat cap celebració per diveres raons logístiques. Però l’any passat vam assajar una nova fórmula i la festa de final de curs ens va satisfer molt. Garantirem que cada any hi haurà una celebració d’aquestes característiques, amb tres objectius: que tingueu una mostra del treball realitzat durant el curs pels vostres fills i pels seus companys, que tingueu l’oportunitat de conversar amb els membres de l’AMPA per explicar-nos les vostres impressions i valoracions i que pugueu conèixer i xerrar amb monitors i professors de les activitats.

Enquesta de valoració
L’any passat vam fer el primer intent, i aquest nou curs hi tornarem, millorant una mica la proposta. Cada any us demanarem la vostra opinió, amb una enquesta anònima en la qual ens podreu explicar com veieu les activitats realitzades i com les valoreu. La farem normalment entre els mesos de maig i juny.

Avançament de programació
Tot i que vam arribar justos, el curs passat ja vam aconseguir fer pública l’oferta d’activitats durant el mes de juliol. Repetirem i intentarem millorar per tal que tingueu l’oferta del curs següent durant els darrers dies d’escola. Planificar és important i segur que us facilitarem la feina i les decisions.

Inclosió de les activitats al PEC
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) l’elabora l’equip docent i s’aprova al Consell Escolar. Proposarem formalment que les activitats extraescolars de l’AMPA siguin incloses en el PEC. Serà una magnífica manera de millorar la coordinació amb l’escola per als continguts pedagògics de les activitats i per garantir que assumim, respectem i potenciem també els valors que defensa la nostra escola.

 3.   Escola de pares i mares

Programació de xerrades
Farem, com a minim, tres xerrades l’any sobre temàtiques d’interès per a l’educació dels nostres fills o d’orientació per a les families. Ho farem a través d’un servei psicopedagògic de les màximes garanties de qualitat, i en coordinació amb la direcció del Col·legi Camí.

Recursos educatius
A través del bloc us anirem informant amb tanta freqüència com ens sigui possible d’ofertes, serveis, programacions i activitats de tot tipus al servei de les famílies, del lleure o de l’educació dels vostres fills i filles. Anirem construint a poc a poc un ampli banc de recursos.

 4.   Descomptes i avantatges

Venda i descomptes en els lots de llibres
Oferirem anualment un sistema de compra conjunta dels lots de llibres que el Col·legi Camí estableix per al curs. D’una banda, facilitarem l’adquisició dels llibres amb una sola gestió i, d’una altra, garantirem un descompte substancial en el preu. Ho farem o bé a través d’un acord amb les editorials o bé amb un acord amb algun establiment o comerç proper a l’escola

Descomptes en material escolar
Negociarem cada any descomptes per a les families en l’adquisició de material escolar de tot tipus en comerços propers a l’escola.

 5.   Suport a l’escola

Una bona part de la feina de l’AMPA consisteix a col·laborar amb la direcció i l’equip docent del Col·legi Camí per afegir prestacions i millores a l’oferta pedagògica del centre. Durant aquests dos anys farem les següents actuacions.

Seguiment del nou servei de piscina
El curs 2012 – 2013 s’ha fet un canvi de piscina a proposta de l’AMPA i d’acord amb la direcció de l’escola. Actualment els nens i nenes fan classes de natació al Club Natació Sant Andreu, que ofereix una gran qualitat formativa. Tanmateix, i per garantir que el canvi ha estat realment profitós, farem seguiment del servei i de la seva evolució, d’acord amb la direcció del centre.

Sortides de final de curs
L’AMPA promou des de fa força anys sortides de final de curs per a totes les classes del col·legi, com a reconeixement a l’esforç realitzat per nens i nenes durant tot el curs. Per a tots els cursos de primària s’organtiza una sortida sorpresa, amb una activitat lúdica i habitualment de contacte amb la natura. Per als cursos de primer i segon d’ESO, l’aportació econòmica de l’AMPA es destina a col·laborar en el transport cap a les colònies que realitzen cada any. Als nois i noies de tercer d’ESO se’ls convida a una sortida a un bosc vertical, i per als de quart d’ESO es promou un viatge, una mica més ambiciós, per celebrar la seva graduació final.

Dinamització de la sortida de 4t d’ESO
Un dels valors que mirem de promoure és l’autogestió dels alumnes de quart d’ESO a l’hora de programar el seu viatge. Els proposem que facin activitats per recaptar fons i realitzem un procés de participació per tal que triïn la seva destinació.

Millora de la climatització
Diverses families han fet notar durant els darrers cursos que en la temporada propera a l’estiu (maig-juny i setembre-octubre) la temperatura de les aules és excessiva. La junta ja ha tingut converses amb la direcció del centre sobre aquesta qüestió, i hem proposat mesures per millorar les condicions d’estudi dels nostres fills i filles. L’AMPA participarà en la tria de la solució tècnica més adequada per instal·lar algun sistema de climatització, i col·laborarà econòmicament, en la mesura de les seves possibilitats, en el seu finaçament. L’objectiu és fer canvis ja durant el curs 2012 – 2013 i millorar el sistema progressivament en anys següents. Les solucions, però, estaran condicionades a les possibilitats econòmiques.

6.   Serveis diversos

Loteria de Nadal
Adquirirem dècims de loteria i els distribuirem entre les famílies per a vendre’ls. Es un sistema de recaptació de fons per a l’entitat i…. de temptar la sort!

Fotografia de grup
Cada any, amb la col·laboració d’algun pare o mare, organitzarem, d’acord amb l’equip docent del centre, la realització de fotografies de grup per tal que les families guardin un bon record de cadascuna de les classes per les quals han passat els seus fills.

Reciclatge de roba
Organitzarem cada any la recollida de peces de roba de l’uniforme de l’escola que les families ja no puguin aprofitar (perquè s’hagi quedat petita) i que estigui en bones condicions, per tal de distribuir-la entre altres famílies que la puguin aprofitar. Organitzarem un sistema de distribució que sigui equitatiu i que doni oportunitat d’accés a totes les famílies interessades. El bon funcionament d’aquest servei, però, dependrà de la col·laboració que aconseguim de pares i mares.

 7.   Participació i comunicació amb les families

Delegats de curs
Proposarem un pare o mare delegat per a cada curs, que tingui la funció d’actuar com a enllaç entre les families i l’AMPA. Es tracta de facilitar el trasllat a la junta directiva d’aquelles qüestions o afers que puguin ser d’interès general i en les quals l’entitat pugui jugar un paper determinant. Els delegats de curs són pares o mares que accepten voluntàriament realitzar aquesta tasca. A l’inici del curs els reunirem per proposar-los de quina manera estaran en contacte amb la junta directiva i com han de procedir en el cas que tinguin peticions concretes d’alguna família. Els delegats de curs estaran convidats a participar, si ho desitgen, a les reunions de la junta directiva.

Grup de suport
Molts pares i mares no s’integren a la junta directiva perquè consideren que no disposen de temps suficient per dedicar-s’hi o perquè els sembla que és massa responsabilitat per a ells. Això fa que l’AMPA no pugui comptar, moltes vegades, amb un ajut o suport que seria preciós per a millorar la seva activitat. Per aquesta raó hem ideat el Grup de Suport. Tots els pares i mares que estiguin disposats a donar un cop de mà de forma puntual però que no puguin integrar-se establement a la junta, en podran formar part. Es tracta només de facilitar les seves dades de contacte. Quan la junta tingui necessitat de suport, els farà un missatge demanant ajuda, i els membres del grup de suport que puguin, podran donar un cop de mà. No suposa cap compromís estable ni cap obligació, però facilita el contacte i relació entre junta i families.

Festa final de curs – Guateque
Després de cinc anys de realització, ja és una tradició. Una festa-trobada dedicada especialment a pares i mares per tal que tinguin un espai de relació i diversió (perquè no) en finalitzar el curs. Cada any hi anem afegint alguna novetat o millora, i garantirem que hi haurà sempre alguna activitat d’animació durant la primera part per fer-la més atractiva per als més menuts.

Bloc
Ja té tot un curs d’existència i s’ha comprovat que el seu funcionament permet millorar la informació i relació de la junta amb totes les families. Vol ser una eina. Hi tenen cabuda tota mena de continguts, però, com a mínim, sempre hi haurà el següent:

–    Informació del funcionament de l’entitat, la junta i l’assemblea
–    Informació sobre serveis a les famílies i als nens i nenes
–    Informació sobre programacions d’activitats
–    Informacions d’interès general sobre el món educatiu i recursos per a les families
–    Espai interactiu. Pares i mares poden deixar-hi missatges, fer consultes, debatre sobre les qüestions que desitgin.
–    Informacions sobre l’escola
–    Imatges i fotografies de l’activitat de l’AMPA

Web escola
Des del curs 2012 – 2013, l’AMPA disposa d’un espai propi dintre del web del Col·legi Camí, gràcies a la iniciativa de la direcció de l’escola. En aquest espai hi haurà sempre un resum de les informacions més destacades de l’AMPA. D’altra banda, serà una bona manera de visualitzar l’esperit de col·laboració que hi ha entre l’escola i el seu equip directiu i docent i l’AMPA.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.