Pla de treball 2013 – 2014

En l’Assemblea General de l’AMPA del 8 de novembre de 2012 es va aprovar per unanimitat un pla de treball per a dos cursos: el 2012-2013 i el 2013-2014. La part corresponent al curs 2013-2014 es va variar en part durant l’Assemblea General del 24 d’octubre de 2013. Tot seguit en detallem el resultat.

 1.   Àmbit institucional

Federació de l’entitat
L’entitat es federarà a la FAPAC i en farà ús per assessorar-se sobre aspectes diversos del seu funcionament, serveis, assegurances i gestió econòmica.

Consell Escolar de Centre
L’AMPA està representada al Consell Escolar de Centre, al costat de la direcció, els docents, el personal de l’escola i l’administració. En el Consell Escolar es decideixen qüestions importants per al funcionament de l’escola. Des de l’AMPA us n’informarem puntualment i detalladament, i us explicarem quines opinions i postures hi exposem.

 2.   Activitats extraescolars

L’oferta d’activitats extraescolars de la nostra entitat té dos grans objectius. En primer lloc, aportar un complement educatiu i pedagògic a la formació reglada que segueixen els nostres fills a l’escola; en segon lloc, oferir alternatives a les families per tal que pares i mares puguin conciliar millor els seus horaris laborals amb l’atenció als nens i nenes. Considerem, en termes generals, que la oferta actual és quantitativament correcta. No es recomanable oferir més quantitat d’activitats perquè la nostra escola té només una línia i no hi ha massa crítica per omplir tantes activitats. En canvi, tenim molt recorregut per córrer a l’hora de millorar la qualitat de la nostra oferta. És per això que prendrem les següents mesures.

Informe trimestral
Demanarem a professors i monitors un informe trimestral i individualitzat de tots els seus alumnes. Cada trimestre tindreu un petita valoració de l’aprofitament que fan els vostres fills de l’activitat, dels seus progressos i dels seus potencials.

Revisarem la seguretat
Totes les activitats que oferim tenen cobertura d’assegurances garantida i es fan amb les màximes mesures de seguretat i control possibles. Però volem ser excel·lents en aquest qüestió, i revisarem pòlisses i condicions per assegurar les màximes cobertures i garanties. Us n’informarem puntualment.

Celebració de final de curs
Algun any no s’ha realitzat cap celebració per diveres raons logístiques. Però el curs 2011-2012 es va assajar una nova fórmula i la festa de final de curs ens va satisfer molt. Es va repetir durant el curs 2012-2013, i esperem consolidar el model durant aquest curs. Garantirem que cada any hi haurà una celebració d’aquestes característiques, amb tres objectius: que tingueu una mostra del treball realitzat durant el curs pels vostres fills i pels seus companys, que tingueu l’oportunitat de conversar amb els membres de l’AMPA per explicar-nos les vostres impressions i valoracions i que pugueu conèixer i xerrar amb monitors i professors de les activitats.

Enquesta de valoració
Per tercer any consecutiu, realitzarem una enquestasobre les activitats extraescolars. Cada any us demanarem la vostra opinió, amb una enquesta anònima en la qual ens podreu explicar com veieu les activitats realitzades i com les valoreu. La farem normalment entre els mesos de maig i juny.

Avançament de programació
Oferirem sempre la proposta d’activitats per al curs següent  abans de les vacances d’estiu. Repetirem i intentarem millorar per tal que tingueu l’oferta durant els darrers dies d’escola. Planificar és important i segur que us facilitarem la feina i les decisions.

Inclosió de les activitats al PEC
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) l’elabora l’equip docent i s’aprova al Consell Escolar. Proposarem formalment que les activitats extraescolars de l’AMPA siguin incloses en el PEC. Serà una magnífica manera de millorar la coordinació amb l’escola per als continguts pedagògics de les activitats i per garantir que assumim, respectem i potenciem també els valors que defensa la nostra escola.

 3.   Escola de pares i mares

Programació de xerrades
Farem, com a minim, tres xerrades l’any sobre temàtiques d’interès per a l’educació dels nostres fills o d’orientació per a les families. Ho farem a través d’un servei psicopedagògic de les màximes garanties de qualitat, i en coordinació amb la direcció del Col·legi Camí.

Recursos educatius
A través del bloc us anirem informant amb tanta freqüència com ens sigui possible d’ofertes, serveis, programacions i activitats de tot tipus al servei de les famílies, del lleure o de l’educació dels vostres fills i filles. Anirem construint a poc a poc un ampli banc de recursos.

 4.   Descomptes i avantatges

Venda i descomptes en els lots de llibres
Oferirem anualment un sistema de compra conjunta dels lots de llibres que el Col·legi Camí estableix per al curs. D’una banda, facilitarem l’adquisició dels llibres amb una sola gestió i, d’una altra, garantirem un descompte substancial en el preu. Ho farem o bé a través d’un acord amb les editorials o bé amb un acord amb algun establiment o comerç proper a l’escola

Descomptes en material escolar
Negociarem cada any descomptes per a les families en l’adquisició de material escolar de tot tipus en comerços propers a l’escola.

 5.   Suport a l’escola

Una bona part de la feina de l’AMPA consisteix a col·laborar amb la direcció i l’equip docent del Col·legi Camí per afegir prestacions i millores a l’oferta pedagògica del centre. Durant aquests dos anys farem les següents actuacions.

Seguiment del nou servei de piscina
El curs 2012 – 2013 es va realitzar un canvi de piscina a proposta de l’AMPA i d’acord amb la direcció de l’escola. Actualment els nens i nenes fan classes de natació al Club Natació Sant Andreu, que ofereix una gran qualitat formativa. Tanmateix, i per garantir que el canvi ha estat realment profitós, farem seguiment del servei i de la seva evolució, d’acord amb la direcció del centre.

Acompanyament a la piscina
Durant aquest curs, i a petició de la direcció de l’escola, l’AMPA finançarà part del monitoratge de suport als docents en el trajecte de l’escola a la piscina. La direcció de l’escola demanava que financéssim completament el servei, però per decisió en assemblea, l’AMPA va demanar que es compartís la despesa. Durant aquest curs, fijalment, l’AMPA finançarà el monitoratge un dels dos dies que es va a la piscina, i l’escola l’altre dia. A final de curs revisarem el funcionament i decidirem que cal fer en el curs següent.

Sortides de final de curs
L’AMPA promou des de fa força anys sortides de final de curs per a totes les classes del col·legi, com a reconeixement a l’esforç realitzat per nens i nenes durant tot el curs. Per a tots els cursos de primària s’organtiza una sortida sorpresa, amb una activitat lúdica i habitualment de contacte amb la natura. Per als cursos de primer i segon d’ESO, l’aportació econòmica de l’AMPA es destina a col·laborar en el transport cap a les colònies que realitzen cada any. Als nois i noies de tercer d’ESO se’ls convida a una sortida a un bosc vertical, i per als de quart d’ESO es promou un viatge, una mica més ambiciós, per celebrar la seva graduació final.

Dinamització de la sortida de 4t d’ESO
Un dels valors que mirem de promoure és l’autogestió dels alumnes de quart d’ESO a l’hora de programar el seu viatge. Els proposem que facin activitats per recaptar fons i realitzem un procés de participació per tal que triïn la seva destinació.

Millora de la climatització
Diverses families han fet notar durant els darrers cursos que en la temporada propera a l’estiu (maig-juny i setembre-octubre) la temperatura de les aules és excessiva. La junta va acordar durant el curs 2012-2013 amb la direcció del centre que l’escola climatitzaria les aules. L’AMPA participarà en la tria de la solució tècnica més adequada per instal·lar algun sistema de climatització, i col·laborarà econòmicament, en la mesura de les seves possibilitats, en el seu finaçament. tot i que l’objectiu era fer canvis ja durant el curs 2012 – 2013, la direcció de l’escola no ho va posar en marxa. Durant aquest curs l’AMPA reclamarà les millores acordades.

Celebració de Sant Jordi
L’AMPA col·laborarà en el finançament de la celebració de la diada de Sant Jordi, amb premis per als alumnes que guanyin els tradicionals concursos literaris organitzats per l’equip docent i, si és possiblement econòmicament, amb alguna dinamització escènica o teatral relativa al fet literari o a la tradició de la diada.

Exigència d’informació econòmica
L’AMPA reclamarà a la direcció del centre que cada curs s’informi per avançat sobre les despeses que suposarà l’escola per a les families. Cal saber quins rebuts hauran de pagaments les families, de quines quantitats, per quins coceptes i en quines dates concretes.

Millora del servei de menjador
L’AMPA recollirà de forma estable i sistemàtica propostes, queixes i suggeriments de les families en relació amb la qualitat del servei de menjador escolar, tant pel que fa a la qüestió alimentària com al monitoratge educatiu i de guarda i custòdia dels nens durant el període interlectiu de migdia.

Propostes de sortides
L’AMPA recollirà informació sobre tota mena d’activitats possibles per complementar el projecte educatiu del centre, com sortides didàctiques, activitats fora del centre, serveis de suport pedagògic, etc. Aquesta informació es recollirà de forma sistemàtica i s’anirà traslladant periòdicament a la direcció del centre i al seu equip docent

6.   Serveis diversos

Loteria de Nadal
Adquirirem dècims de loteria i els distribuirem entre les famílies per a vendre’ls. Es un sistema de recaptació de fons per a l’entitat i…. de temptar la sort!

Fotografia de grup
Cada any, amb la col·laboració d’algun pare o mare, organitzarem, d’acord amb l’equip docent del centre, la realització de fotografies de grup per tal que les families guardin un bon record de cadascuna de les classes per les quals han passat els seus fills.

Reciclatge de roba
Organitzarem cada any la recollida de peces de roba de l’uniforme de l’escola que les families ja no puguin aprofitar (perquè s’hagi quedat petita) i que estigui en bones condicions, per tal de distribuir-la entre altres famílies que la puguin aprofitar. Organitzarem un sistema de distribució que sigui equitatiu i que doni oportunitat d’accés a totes les famílies interessades. El bon funcionament d’aquest servei, però, dependrà de la col·laboració que aconseguim de pares i mares.

Reciclatge de llibres
Organtizarem un grup de treball per promoure un sistema de reciclatge de llibres per abaratir-ne el cost i per educar en la sostenibilitat. En aquest projecte serà necessari treballar conjuntament amb la direcció del centre i el seu equip docent.

 7.   Participació i comunicació amb les families

Delegats de curs
Proposarem un pare o mare delegat per a cada curs, que tingui la funció d’actuar com a enllaç entre les families i l’AMPA. Es tracta de facilitar el trasllat a la junta directiva d’aquelles qüestions o afers que puguin ser d’interès general i en les quals l’entitat pugui jugar un paper determinant. Els delegats de curs són pares o mares que accepten voluntàriament realitzar aquesta tasca. A l’inici del curs els reunirem per proposar-los de quina manera estaran en contacte amb la junta directiva i com han de procedir en el cas que tinguin peticions concretes d’alguna família. Els delegats de curs estaran convidats a participar, si ho desitgen, a les reunions de la junta directiva.

Grup de suport
Molts pares i mares no s’integren a la junta directiva perquè consideren que no disposen de temps suficient per dedicar-s’hi o perquè els sembla que és massa responsabilitat per a ells. Això fa que l’AMPA no pugui comptar, moltes vegades, amb un ajut o suport que seria preciós per a millorar la seva activitat. Per aquesta raó hem ideat el Grup de Suport. Tots els pares i mares que estiguin disposats a donar un cop de mà de forma puntual però que no puguin integrar-se establement a la junta, en podran formar part. Es tracta només de facilitar les seves dades de contacte. Quan la junta tingui necessitat de suport, els farà un missatge demanant ajuda, i els membres del grup de suport que puguin, podran donar un cop de mà. No suposa cap compromís estable ni cap obligació, però facilita el contacte i relació entre junta i families.

Comissions de treball
L’AMPA posarà en funcionament grups de treball o comissions de pares i mares voluntaris per desenvolupar projectes i serveis específics. El sistema s’iniciarà amb la posada en marxa, durant aquest curs, d’una Comissió de Reciclatge de Llibres, i d’una Comissió de Reciclatge d’Uniformes.

Festa final de curs – Guateque
Després de sis anys de realització, ja és una tradició. Una festa-trobada dedicada especialment a pares i mares per tal que tinguin un espai de relació i diversió (perquè no) en finalitzar el curs. Cada any hi anem afegint alguna novetat o millora, i garantirem que hi haurà sempre alguna activitat d’animació durant la primera part per fer-la més atractiva per als més menuts.

Bloc
Ja té dos cursos d’existència i s’ha comprovat que el seu funcionament permet millorar la informació i relació de la junta amb totes les families. Vol ser una eina. Hi tenen cabuda tota mena de continguts, però, com a mínim, sempre hi haurà el següent:

–    Informació del funcionament de l’entitat, la junta i l’assemblea
–    Informació sobre serveis a les famílies i als nens i nenes
–    Informació sobre programacions d’activitats
–    Informacions d’interès general sobre el món educatiu i recursos per a les families
–    Espai interactiu. Pares i mares poden deixar-hi missatges, fer consultes, debatre sobre les qüestions que desitgin.
–    Informacions sobre l’escola
–    Imatges i fotografies de l’activitat de l’AMPA

Web escola
Des del curs 2012 – 2013, l’AMPA disposa d’un espai propi dintre del web del Col·legi Camí, gràcies a la iniciativa de la direcció de l’escola. En aquest espai hi haurà sempre un resum de les informacions més destacades de l’AMPA. D’altra banda, serà una bona manera de visualitzar l’esperit de col·laboració que hi ha entre l’escola i el seu equip directiu i docent i l’AMPA.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.