Gestió econòmica

NORMATIVA DE RÈGIM INTERN
GESTIÓ ECONÒMICA

L’AMPA es finança prioritàriament amb dues fonts d’ingressos: les quotes anuals que abonen les famílies associades i el rendiment de les activitats i serveis que presta l’entitat a les famílies. Així, dels ingressos que s’obtenen, per exemple, en les activitats extraescolars, en la venda de llibres a principi de curs o de la loteria de Nadal, es reserva un petit percentatge que va a la caixa comuna de l’AMPA. La gestió dels fons recollits té com a objectius únics i exclusius la prestació de serveis a les famílies i la col·laboració amb el Col·legi Camí per mantenir i millorar en la mesura del possible la qualitat educativa del centre. Una gestió correcta i eficaç dels comptes de l’entitat, per tant, beneficia el conjunt de les famílies. És per aquesta raó, i mercès a l’experiència acumulada dels darrers anys de treball, que la Junta Directiva de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Camí ha acordat l’establiment de les normes que segueixen per garantir el rigor de la seva gestió econòmica i l’equanimitat a l’hora de prestar serveis a les famílies.

1. La quota anual es passa per rebut amb domiciliació bancària durant el mes d’octubre. Per al curs 2014-2015 es manté la mateixa quota dels últims cinc anys, sense increments: 35 euros per alumne.

2. Les famílies que tenen tres fills a l’escola (primària i ESO) paguen només dues quotes, tot i que els serveis i activitats són per a tots tres.

3. El pagament de la quota anual certifica la pertinença de cada família a l’associació i dóna dret a gaudir, entre d’altres, dels següents serveis:

– Participació en les activitats, cursos i tallers extraescolars
– Participació en el curs de natació de forma part del currículum escolar
– Obtenir el descompte que gestiona l’AMPA en l’adquisició de llibres
– Obtenir el descompte que gestiona l’AMPA en el pagament dels autocars per a les sortides del col·legi
– La sortida sorpresa que cada any organitza l’AMPA per als alumnes del col·legi
– Dret a participar i ser beneficiari dels projectes de reutilització de roba i de llibres
– Qualsevol altre servei o activitat que organitzi l’AMPA

4. Aquelles famílies que no estiguin al corrent de pagament de la quota de l’any en curs o d’anualitats anteriors, no podran gaudir de tots aquests serveis i activitats. Hauran de pagar el preu complet dels llibres, sense descompte, hauran de pagar l’autocar els seus fills en les sortides escolars, hauran d’abonar a part el cost de la sortida sorpresa i no podran inscriure els seus fills a les activitats extraescolars. En qualsevol altra activitat o servei que presti l’AMPA, hauran d’abonar el cost que suposi la participació del seu fills o fills.

5. El cobrament de les activitats extraescolars i dels curs de natació es realitza també passant rebut amb domiciliació bancària. Es cobra trimestralment, i excepte cas extraordinari, el rebut es passa durant el segon mes del trimestre (novembre, febrer i maig).

6. S’estableix un nombre mínim d’alumnes per a cada activitat extraescolar. Per sota d’aquest nombre, l’activitat no es realitzarà per falta de viabilitat econòmica. Per la mateixa raó, el preu de cada activitat podria disminuir si hi hagués un elevat nombre d’inscripcions. El nombre mínim d’alumnes s’indica sempre en la informació sobre cada activitat.

7. Un cop efectuat un pagament no es retornaran els diners encara que els alumnes deixin d’assistir a les activitats a mig trimestre. La baixa a efectes econòmics només serà efectiva per al trimestre següent. Cal tenir en compte que les baixes sobrevingudes afecten a les previsions econòmiques de cada activitat i comprometen la seva viabilitat perquè les fan deficitàries.

8. Si una família vol donar de baixa un alumne d’una activitat un cop ja s’ha iniciat, ho ha de fer per escrit, omplint la butlleta que s’ha creat especialment per aquesta raó i lliurant-la a la secretaria del Col·legi Camí o bé enviant-la a l’adreça de correu electrònic de l’AMPA (ampacamibcn@gmail.com). És especialment important usar aquesta butlleta si l’alumne es dona de baixa abans d’haver realitzat el primer pagament del mes de novembre. Si no es fa així podríem estar posant en marxa un curs per al qual no tinguem prous alumnes i, per tant, deficitari.

9. Si alguna família no està al corrent de pagament de la quota anual de l’AMPA o no abona els pagaments trimestrals de les activitats extraescolars no es permetrà la participació dels seus fills a les activitats. L’AMPA notificarà aquesta situació per escrit a les famílies afectades.

10. Si un alumne assisteix als cursos o tallers malgrat no estar al corrent de pagament es notificarà aquesta situació a la seva família per escrit per tal que recullin el nen o nena a la sortida de l’escola. Si malgrat la notificació la família no ve a recollir el nen o nena, el monitor o tallerista l’acollirà en la primera sessió en què es doni aquesta situació. Però per a la segona sessió es posarà en antecedents els responsables del Col·legi Camí per tal que a la sortida de l’escola actüin segons els protocols habituals en aquests casos.

11. Els pagaments es realitzaran sempre a través de domiciliació bancària. Només es permetrà el pagament en efectiu en casos excepcionals i previ avís a la secretaria de l’escola o a l’AMPA, a través de la seva adreça de correu electrònic (ampacamibcn@gmail.com). Un cop rebut l’avís, l’AMPA es posarà en contacte amb la familia en qüestió per acordar un sistema de pagament adequat a les necessitats d’ambdues parts.

12. En el cas que un rebut domiciliat sigui retornat, l’AMPA notificarà l’incident a la família afectada, la qual haurà de posar-se al corrent de pagament en el termini màxim d’un mes. La despesa bancària generada pel retorn del rebut l’haurà d’assumir la familia.

13. En el cas que una familia tingui dificultats raonades per abonar la quota  anual de l’AMPA o de les activitats extraescolars, es podrà acordar un ajornament, diversos terminis, altres facilitats de pagament o un descompte especial. Per fer-ho les famílies es poden dirigir, igualment, a l’adreça de correu electrònic indicada. Aquesta petició i tota la informació que se’n pugui derivar serà estrictament confidencial, de manera que l’AMPA garanteix l’absolut anonimat de les famílies afectades per aquesta situació.

 14. Durant l’Assemblea Ordinària Anual de l’AMPA, que se celebra sempre a finals del mes d’octubre, la Junta Directiva explica i detalla els comptes de l’entitat i ofereix tots els aclariments sobre la gestió econòmica que requereixin les famílies membres de l’associació.

 15. L’AMPA queda a la disposició de les famílies per aclarir qualsevol dubte o per ampliar qualsevol informació referida a la gestió econòmica de l’entitat.

 Aquesta normativa de règim intern va ser aprovada perla Junta Directiva de l’AMPA del Col·legi Camí en la reunió ordinària celebrada el dilluns, 19 de setembre de 2011, i va ser actualitzada en al reunió del 3 d’octubre de 2014.

Una resposta a Gestió econòmica

  1. Retroenllaç: Quotes i gestió econòmica | Ampa Camí

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.